POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Celem zajęć jest rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych oraz pomoc w radzeniu sobie z emocjami i okazywaniu empatii. Praca terapeutyczna odbywa się przez doświadczenie. Ważne problemy są nie tylko omawiane, ale również odgrywane przez uczestników grupy.
Bezpośrednie doświadczenie buduje ,,pamięć behawioralną”. Możliwość odgrywania scenek z życia, obserwacji innych, omawiania ważnych trudności daje podstawę do generalizacji ćwiczonych zachowań społecznych w naturalnym otoczeniu.

 

Dla kogo
  • dzieci i młodzież z rozpoznaniem objawów ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera,
  • z deficytami w zakresie kompetencji społecznych – od wycofania społecznego (nieśmiałych i lękliwych, z fobią społeczną) po zachowania przekraczające granice.
Techniki nauczania umiejętności:
  • Praca na łańcuchach aktywności – nauka umiejętności docelowych podzielonych na małe etapy (kroki), których opanowanie leży w zakresie możliwości dziecka.
  • Historyjki społeczne.
  • Skillstreaming (modelowanie, instrukcje dydaktyczne, videomodelowanie, odgrywanie scenek)
  • Transfer – zadania domowe.
Zajęcia odbywają się w 3 grupach wiekowych
  • w wieku przedszkolnym - dzieci w wieku 5-6 lat,
  • wczesnoszkolnym i szkolnym.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy