POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Logo-słuchy

GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE LOGO-SŁUCHY

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci 6-letnich (rocznik 2015), u których zdiagnozowano wadę wymowy i/lub trudności z przetwarzaniem słuchowym (ryzyko dysleksji, ryzyko APD, problemy z kształtowaniem prawidłowej lateralizacji).

Zapisy przez kontakt telefoniczny z prowadzącymi zajęcia

tel. 32 227 23 92, 513 032 811

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2021r.
Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 14.30 – 16.00

W programie zajęć ćwiczenia usprawniające:
 prawidłową artykulację głosek
 motorykę narządów mowy
 koncentrację i pamięć słuchową
 wyższe funkcje słuchowe

Prowadzące: Aneta Malińska, pedagog, logopeda
Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, psycholog, surdopedagog

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy