POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Formy pomocy

W związku z rejonizacją, oferta skierowana jest do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli lub szkół powiatu tyskiego.

 Spotkania odbywać się będą w siedzibie Poradni, Tychy, Andersa 16

NAZWA I RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

ODBIORCY

TERMIN*

Rozwijanie samodzielności u dzieci. D. Piórek rodzice 

21.11.2019 g. 16-18
zapisz się

 
Zrozumieć nieśmiałość. Jak wspierać odwagę u dziecka? Joanna Gajda-Dziuba, Agnieszka Kalbarczyk-Wanot rodzice 

29.11.2019 g. 16-18
zapisz się

 
Dziecko w sytuacji rozwodu. B. Czarnota-Palenik rodzice 

16.01.2020 g. 16-18
zapisz się

 
Jak wychować bez porażek? J. Kośmińska rodzice 

30.01.2020 g. 17
zapisz się

 
Wpływ wysokich technologii na rozwój małego dziecka J. Gajda-Dziuba, A. Krzystyniak rodzice 

06.02.2020 g. 16-18
zapisz się

 
Nowa rodzina - nowa tożsamość. Życie w rodzinie zrekonstruowanej. B. Czarnota-Palenik rodzice 

12.03.2020 g. 16-18
Zmiana terminu na 26.03.2020 g. 16-18

 
7 mitów wychowawczych. H. Walicka-Marek rodzice 

20.04.2020 g. 17
Zapisy zostaną uruchomione na 3 tygodnie przed terminem zajęć

 
Jak wychować do odpowiedzialności? J. Kośmińska rodzice 

11.05.2020 g. 17:30
Zapisy zostaną uruchomione na 3 tygodnie przed terminem zajęć

 
Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? H. Walicka-Marek rodzice 

18.05.2020 g. 17
Zapisy zostaną uruchomione na 3 tygodnie przed terminem zajęć

 

 


OFERTA WSPARCIA RODZICÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy do grup telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa 16 – liczba miejsc ograniczona
nr telefonu 513 032 811; 32 227 23 92.


DLA UCZNIÓW: 

LP.

NAZWA

PROWADZĄCY

UWAGI

1.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci przedszkolnych

mgr Anna Kożdoń-Spyra, mgr A. Malińska

mgr I. Jaźwa, mgr M. Pytlok, mgr J. Gajda-Dziuba, mgr A. Szczupłakiewicz

Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

2.

Grupa Logo-słuchy dla dzieci 5-6 letnich

mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot,
mgr Aneta Malińska

Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

3.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci szkolnych

mgr Anna Kożdoń-Spyra

Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

4.

„Trening uważności żabki” (na terenie przedszkoli)

mgr Agata Szczupłakiewicz, mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, mgr Joanna Gajda- Dziuba, mgr Anna Krzystyniak

Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

5.

Grupy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z zaburzonym rozwojem emocjonalnym: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII

mgr Joanna Kośmińska

Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

6.

E-poradnia dla uczniów

mgr Lucyna Kubecko

Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami


7.
Indywidualna diagnoza predyspozycji i uzdolnień zawodowych mgr Agnieszka Ossowska Zgodnie z zapotrzebowaniem
8. TUS-RE – grupa terapeutyczna dla uczniów kl. I i kl. II

mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot

mgr Anita Szubert
Cały rok szkolny. Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

DLA RODZIN

LP.

NAZWA I INFORMACJA DLA KOGO

PROWADZĄCY

UWAGI

1.

Terapia rodzin

mgr Alicja Jendrasik

dr Barbara Czarnota-Palenik

mgr Anna Pałka

Cały rok szkolny

 DLA RODZICÓW

LP.

NAZWA I INFORMACJA DLA KOGO

PROWADZĄCY

UWAGI

1.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień tej grupy dzieci od internetu

mgr Anna Kożdoń-Spyra

dr Barbara Czarnota-Palenik

Raz w miesiącu

Cały rok szkolny

zapisy sierpień/wrzesień

2.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju emocjonalno-społecznym

mgr Joanna Kośmińska

Raz w miesiącu

Cały rok szkolny

3.

E-poradnia dla rodziców

mgr Joanna Kustwan

mgr Lucyna Kubecko

Cały rok szkolny

Zgodnie z napływającymi zgłoszeniami

 4. Warsztaty dla rodziców: „Szkoła dla rodziców
i wychowawców”

mgr L. Kubecko

mgr J. Kustwan

mgr J. Kośmińska

mgr J. Gajda-Dziuba

mgr A. Krzystyniak

Po naborze do grupy

7-10 spotkań

 

Planowane zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Świadomego Rodzica”

  

AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

Lp.

Temat

Prowadzący

Termin

Uwagi

1

Jak wychować bez porażek?

J.Kośmińska

16.10.2023 r. g. 17.00 – 20.00

Dla rodziców uczniów szkół podstawowych

2

Jak się dogadać z nastolatkiem?

J. Kustwan

24.10.2023 r. g. 17.00-19.00

Dla rodziców nastolatków

3

Nie lubię czytać – przyczyny trudności i sposoby wsparcia

C. Ryszka-Suska

7.11.2023 r. g. 17.15-18.30

Dla rodziców uczniów szkół podstawowych

Prelekcja oraz konsultacje

4

Bezpieczeństwo w sieci a prawo

W. Zawisza-Grzanka

14.11.23 r. g. 15.00-17.00

Dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prelekcja oraz konsultacje

5

Depresja u nastolatków

J. Kustwan

21.11.2023 r. g. 17.00-19.00

Dla rodziców nastolatków

6

Pozytywna dyscyplina dla rodzica

M. Pytlok

28.11.2023 r. g. 16.00-18.00

Dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

7

Wybiórczość pokarmowa – trening jedzenia u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

A. Kożdoń-Spyra

30.11.2023 r. g. 16.00-18.00

Dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych

8

Moje dziecko będzie uczniem – gotowość szkolna dziecka

A. Szczupłakiewicz,

W. Zawisza-Grzanka

5.12.2023 r. g. 16.00-18.00

Dla rodziców dzieci z „zerówki”

9

Jak skutecznie wspierać dziecko w nauce?

W. Zawisza-Grzanka

12.12.2023 r. g. 15.00-17.00

Dla rodziców uczniów szkół podstawowych

Prelekcja oraz konsultacje

10

Wspomaganie zasypiania i samodzielny sen u dzieci z ASD

A. Kożdoń-Spyra

25.01.2023 r. g. 16.00-18.00

Dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

11

Wpływ mediów cyfrowych na rozwój emocjonalno-społeczny dziecka

W. Zawisza-Grzanka

6.02.2024 r. g. 15.00-17.00

Dla rodziców dzieci przedszkolnych

12

Regulacja emocji – jak wspierać dziecko?

W oparciu o metodę SELF-REG

A. Kalbarczyk-Wanot

A. Szubert

13.02.2024 g. 16.00 – 18.00

Dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów z klas I-III

13

Integracja sensoryczna – objawy trudności i sposoby wsparcia

C. Ryszka-Suska

J. Kuzio

27.02.2024 r. g. 17.15-18.45

Dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych

Prelekcja oraz konsultacje

14

Rodzicielskie wsparcie - wspierająca rola rodzica w rozwoju społeczno-emocjonalnym dziecka

A. Szczupłakiewicz,

W. Zawisza-Grzanka

5.03.2024 r. g. 16:00-18:00

Dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców dzieci z klas I-III

15

Nie lubię metek – o nadreaktywności dotykowej –objawy i sposoby wsparcia

C. Ryszka-Suska

J. Kuzio

19.03.2024 r. g. 17.15-18.45

Dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych

Prelekcja oraz konsultacje

16

„Jestem z Ciebie dumny” – warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze i zacieśniające więzi emocjonalne rodziców z dzieckiem

K. Kąsek

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Dla rodziców dzieci klas I-V

17

Niebezpieczeństwo w sieci

H. Walicka-Marek

Do ustalenia

Dla rodziców dzieci w wieku 13-16 lat

18

Psychoseksualny rozwój dziecka według etapów

H. Walicka-Marek

Do ustalenia

Dla rodziców (bez ograniczeń wiekowych)

19

Wyzwania adolescencji

H. Walicka-Marek

Do ustalenia

Dla rodziców dzieci klas VI-VIII

20

Dziecko w sytuacji okołorozwodowe.

A. Jendrasik

Do ustalenia

Dla nauczycieli i rodziców dzieci szkół i przedszkoli

21

,,Szkoła dla rodziców’’

J. Kośmińska

Wg ustalenia ze szkołą

Realizowane na terenie szkoły po uformowaniu się grupy rodziców

6-8 spotkań

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy