POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Niezbędnik nauczyciela

Najważniejsze to reagować! Raport Dyżurnet.pl 2020 już 18 maja

W najnowszym raporcie Dyżurnet.pl, zespołu działającego w strukturach NASK, widoczny jest wzrost liczby incydentów związanych z seksualnym wykorzystaniem dziecka - są to materiały określane jako CSAM (ang. Child Sexual Abuse Material).
Eksperci Dyżurnet.pl kategoryzują je jako treści pornograficzne z udziałem małoletnich (art. 202 k.k.). "Raport Dyżurnet.pl 2020" jasno wskazuje na wzrost tego zjawiska.
"W porównaniu do roku 2019 liczba zidentyfikowanych incydentów CSAM w roku 2020 wzrosła o blisko 10%  z 2 295 do 2 517. I to pomimo niższej o 12% liczby otrzymanych zgłoszeń z tej kategorii (8 021 w roku 2020 do 9 194 w roku 2019)".

Przyczyn tego zjawiska jest wiele: ich liczba wzrasta przez izolację domową, spędzanie wielu godzin w sieci oraz częstsze zachowania przemocowe – zarówno w rodzinach, jak i w grupach rówieśniczych.
Pełna treść "Raportu Dyżurnet.pl 2020" na stronie: https://dyzurnet.pl/ już 18 maja!

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy