POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Niezbędnik nauczyciela

Sieć pedagogów specjalnych - inauguracja

W dniu 7 października 2022 r. zainaugurowano działalność sieci współpracy pedagogów specjalnych w środowisku tyskich przedszkoli i szkół. Wypracowaliśmy katalog zadań pedagoga specjalnego zgodnie z rozp. z sierpnia 2022 dot. powołania pedagogów specjalnych w placówkach. 

Powstała platforma na whatsApp pod nazwą Specjalna Spółka PPP służąca bieżącemu wsparciu i wymianie doświadczeń. Zapraszamy do naszego grona: administratorkami są koleżanki z SP 37 Grażyna i Agnieszka. Osoby chcące dołączyć do sieci proszone o wysłanie SMS pod numer 508383931.

Kolejne stacjonarne spotkanie zaplanowano na 15 listopada. W godz. od 15.00 do 18.00 w sali 17 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach będzie możliwość pozyskania, wymiany narzędzi do rozpoznawania i diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów.
Jesteśmy po to, aby się wspierać.
Weronika Zawisza-Grzanka (koordynatorka sieci).
 
 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy