POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Kadra

 
Dyrekcja Poradni:

1. Dyrektor - psycholog, oligofrenopedagog, coach - mgr IZABELA RODAK

2. Wicedyrektor -  pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą biofeedback
- mgr
DANUTA KOZAK

Dział wczesnej interwencji :

psycholog, tyflopedagog - mgr Joanna Gajda-Dziuba

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą biofeedback - mgr Iwona Jaźwa

psycholog, surdopedagog - mgr Agnieszka Kalbarczyk- Wanot

psycholog, logopeda, terapeuta metodą biofeedback,specjalista w zakresie pracy
z autyzmem
 
- mgr
Anna Kożdoń-Spyra

psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - mgr Anna Pilszek

psycholog, oligofrenopedagog – mgr Agnieszka Sitko

pedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem – mgr Barbara Górnik

pedagog, oligofrenopedagog, kinezyterapeuta, terapeuta metodą Tomatisa - mgr Anna Gryn

pedagog, oligofrenopedagog - mgr Anna Krzystyniak

pedagog, terapeuta pedagogiczny, surdologopeda – mgr Aneta Malińska

pedagog, logopeda – mgr Magdalena Ryś

pedagog, oligofrenopedagog – mgr Agata Szczupłakiewicz

rehabilitant, terapeuta SI - mgr Iwona Adamczyk

Dział logopedyczny:

logopeda, oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapeuta Metody Krakowskiej - mgr Danuta Turoń

logopeda, neurologopeda – mgr Sylwia Kownacka

logopeda, surdologopeda, neurologopeda - mgr Barbara Górnik

Dział szkolny:

psycholog, specjalista w zakresie autyzmu i terapii pedagogicznej - mgr Płamen Dinkov

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą Tomatisa - mgr Danuta Kowalewska

psycholog, trener i psychoterapeuta, coach - mgr Lucyna Kubecko

psycholog, trener - mgr Joanna Kustwan

psycholog, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Agata Olczak

psycholog, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Iwona Stefańska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Katarzyna Śliwińska

psycholog, surdopedagog - dr Halina Walicka-Marek

psycholog – mgr Agnieszka Witkowska

pedagog, terapeuta rodzinny, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - dr Barbara Czarnota-Palenik

pedagog, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Teresa Jagiełka

pedagog, terapeuta rodzinny - mgr Alicja Jendrasik

pedagog, interwent kryzysowy - mgr Joanna Kośmińska

pedagog, terapeuta metodą Biofeedback, terapeuta SI - mgr Joanna Kuzio

pedagog, dordca zawodowy, mediator – mgr Agnieszka Ossowska

pedagog, terapeuta SI - mgr Wioletta Pagieła

pedagog, terapeuta SI - mgr Celina Ryszka-Suska

pedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem – mgr Anita Szubert

pedagog, specjalista w zakresie autyzmu, trener - mgr Weronika Zawisza-Grzanka

 
 
 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy