POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Dokumenty do pobrania

Arkusz przyjęcia dziecka
Wniosek o przekazanie kopii opini do szkoły
Wniosek o przesłanie teczki
Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy
Wniosek o wydanie opinii
Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii WWR dla dziecka 0-7 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia dla ucznia
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne
Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne i indywidualne przygotowanie przedszkolne
Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka
Zaświadczenie lekarskie - WWR
Szkoła dla rodziców - zgłoszenie
Wniosek - program "Za życiem"

DLA SZKOŁY:
Wzór opinii specyficzne trudności w uczeniu się

Wzór opinii specyficzne trudności w uczeniu się matematyka

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy