POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Wychowanie bez porażek

„Wychowanie bez porażek w szkole zapewni wam szczególną umiejętność,
dzięki której wasz zawód stanie się atrakcyjniejszy i łatwiejszy,
musicie jednak wyćwiczyć w sobie tę umiejętność, aż stanie się ona waszą drugą naturą”.
Thomas Gordon

UWAGA!

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, nauczyć się nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych z uczniem i innymi, zapraszamy do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych dla nauczycieli

pt. „Gordonowski model wychowania bez porażek w szkole”
Zajęcia są bezpłatne.

Termin najbliższych zajęć: 03 października 2023 r.  godz. 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Zajęcia mają charakter cykliczny
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tychach ul. Andersa 16 tel. 227-23-92

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają zaświadczenia

Za życiem

Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach jest wznawiany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Rodziców zainteresowanych tą formą specjalistycznej pomocy prosimy o składanie wniosków z kserokopią opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka w sekretariacie poradni.

Od poniedziałku do środy, w godzinach od 8.00 do 13.00, u koordynatora programu można uzyskać informacje dotyczące jego realizacji.

Oświadczenie

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach informuje, iż w żaden sposób nie utożsamia się z opiniami, które są zamieszczane na stronach ocenbelfra.pl oraz megaszkola.pl.

Dane pojawiające się we wspomnianych serwisach, nie były w żaden sposób konsultowane z placówką czy też zainteresowaną osobą oraz przez nią autoryzowane.

Placówka w żaden sposób nie rekomenduje wspomnianych serwisów, jako wiarygodnych źródeł informacji na temat działalności statutowej podmiotu oraz nauczycieli, którzy zostali tam wykazani.

W przypadku pojawienia się opinii nieodpowiedniej lub krzywdzącej, należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem wspomnianej strony internetowej.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy