POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Informacja o zmianie siedziby

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.

Załącznik :

  1. uchwała intencyjna nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r.
  2. uchwała zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy