POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Za życiem


Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach jest wznawiany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Rodziców zainteresowanych tą formą specjalistycznej pomocy prosimy o składanie wniosków z kserokopią opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka w sekretariacie poradni.

Codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00 u koordynatora programu można uzyskać informacje dotyczące jego realizacji.

„Gordonowski model wychowania bez porażek w szkole


„Wychowanie bez porażek w szkole zapewni wam szczególną umiejętność, dzięki której wasz zawód stanie się atrakcyjniejszy i łatwiejszy, musicie jednak wyćwiczyć w sobie tę umiejętność, aż stanie się ona waszą drugą naturą”.
Thomas Gordon

UWAGA !!!

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, nauczyć się nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych z uczniem i innymi, zapraszamy do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych dla nauczycieli pt. „Gordonowski model wychowania bez porażek w szkole”.
Zajęcia są bezpłatne.


Termin najbliższych zajęć: 19 maja 2022 r. godz. 18.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zajęcia mają charakter cykliczny

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach, ul. Andersa 16, tel. 32 227-23-92, 513 032 811.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają zaświadczenia

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy